De directie van BARCELONA BRANDS S.L. stelt het kwaliteitsbeleid vast voor een toepassingsgebied van:

“Ontwerp, creatie, innovatie, marketing en distributie van wijnen, cava’s, mousserende wijnen en gedistilleerde dranken”.

Binnen de context en rekening houdend met de verwachtingen van de relevante belanghebbenden, beoogt zij het volgende te bereiken:

  • Zich vestigen als referentiebedrijf door duurzame groei.
  • Werken met het hoogste niveau van ethiek, integriteit en professionalisme bij de uitvoering van onze activiteiten.
  • Bevordering van technologische en managementinnovatie.
  • Dat het bedrijf de nodige acties onderneemt om te voldoen aan de door de klanten gestelde eisen, met inbegrip van wettelijke en regelgevende vereisten.
  • Het bedrijf instellen op voortdurende verbetering.
  • De verbetering van de deskundigheid van het personeel aanmoedigen.
  • Maximale klanttevredenheid.

Om deze doelstellingen te bereiken acht de directie een volledige organisatiestructuur conform ISO 9001:2015 onontbeerlijk. De oriëntatie van het strategisch beheer wordt beschreven in een beleid dat gebaseerd is op risico’s en kansen, zodat alle opties die kunnen worden beoordeeld, worden beheerd.

De Directie heeft het Kwaliteitscomité opgericht als de operationele vertegenwoordiger van het Kwaliteitsbeleid en het de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid gegeven om problemen die inherent zijn aan de kwaliteit te identificeren en aan het licht te brengen, de nodige acties te ondernemen om ze op te lossen en de resultaten ervan te controleren.

Download het officiële document hier.