GEGEVENSBEHEERDER

Identiteit: BARCELONA BRANDS, S.L. (ook de aanbieder)

BTW-nummer: B66235797

Postadres: Rambla de Garraf, 48-60 LOCAL 6A, CC Valentí Village, 08812 Sant Pere de Ribes

E-mail: [email protected]

BARCELONA BRANDS, S.L., als verantwoordelijke voor de verwerking van de website www.holacava.com, in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (GDPR), Organieke Wet 3/2018 van 5 december (LOPDGDD) en andere geldende wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, evenals Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), informeert u dat zij de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen, van technische en organisatorische aard, heeft geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de ingevoerde gegevens te garanderen en te beschermen.

DOEL VAN DE VERWERKING

Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de volgende doeleinden:

Het uitvoeren van de noodzakelijke commerciële en administratieve procedures met websitegebruikers.

Het verwerken van uw bestelling om uw betaling te beheren en het aangevraagde product te leveren; we hebben uw naam, e-mailadres, telefoonnummer (voor het geval we met u moeten communiceren over uw bestelling), uw postadres of het adres van de ontvanger (indien anders dan het uwe), uw geboortedatum (zoals wettelijk vereist voordat u onze website mag bezoeken) en betalingsgegevens nodig. Dit is ook voor onze verkoopadministratie. Onze online verkoopadministratie wordt door ons bewaard zolang de huidige wetgeving dit vereist om fiscale of boekhoudkundige redenen.

Het verzenden van commerciële reclame via e-mail, SMS, MMS, sociale netwerken of andere elektronische of fysieke middelen, op voorwaarde dat de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om commerciële communicatie elektronisch te ontvangen en de ontvangst ervan kan stopzetten door zijn toestemming in te trekken door op elk moment contact op te nemen met het e-mailadres [email protected].

Het beantwoorden van vragen en/of het verstrekken van informatie op verzoek van de Gebruiker.

Het leveren van de diensten en/of producten die door de Gebruiker zijn gecontracteerd of waarop de Gebruiker zich heeft geabonneerd.

Het gebruik van uw gegevens om contact met u op te nemen, zowel elektronisch als niet-elektronisch, om uw mening te vragen over de geleverde dienst en.

U op de hoogte te stellen van mogelijke wijzigingen, belangrijke ontwikkelingen in het privacy beleid, wettelijke kennisgeving, cookiebeleid.

Om promoties of wedstrijden te beheren die van tijd tot tijd beschikbaar zijn op de website.

Voor het technische beheer van de website en de operationele functies (inclusief logistiek), waaronder het oplossen van technische problemen, statistische analyses, tests en onderzoek.

Er worden profiel- en bruikbaarheidsanalyses uitgevoerd.

Gegevens van klanten en/of leveranciers worden verwerkt binnen de contractuele relatie die hen bindt met de controller, in overeenstemming met de administratieve, fiscale, boekhoudkundige en arbeidsverplichtingen die noodzakelijk zijn onder de huidige wetgeving.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een schriftelijk verzoek met als onderwerp “Uitschrijven” te sturen naar [email protected].

In overeenstemming met de LSSICE houdt BARCELONA BRANDS, S.L. zich niet bezig met SPAM-praktijken; daarom verstuurt BARCELONA BRANDS, S.L. geen commerciële e-mails die niet vooraf zijn aangevraagd of goedgekeurd door de Gebruiker. Bijgevolg heeft de gebruiker in alle communicatie die hij van de provider ontvangt de mogelijkheid om zijn uitdrukkelijke toestemming voor het ontvangen van onze communicatie in te trekken.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan de beschreven doeleinden, behalve op grond van een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel.

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE VERWERKT KUNNEN WORDEN

De gebruiker stemt ermee in, wanneer hij www.holacava.com bezoekt en gebruikt, dat BARCELONA BRANDS, S.L. de volgende persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes zoals beschreven in dit privacy beleid:

Naam;

Adres en/of contactgegevens (afleveradres en factuuradres);

Geboortedatum;

Optioneel (bedrijfsnaam)

Telefoonnummer;

Gebruikersnaam en inloggegevens (wachtwoorden);

Klantnummer;

IP-adres, browsertype en -model, tijdzone, de taalvoorkeuren van het besturingssysteem;

-Alle informatie over de pagina’s die de gebruiker heeft bezocht op www.holacava.com, inclusief de URL en de navigatietijd;

Betalingsgegevens;

Kredietkaarten;

Bestelgeschiedenis, inclusief gekozen leveringsopties.

LEGITIMATIE VAN VERWERKING

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is uw toestemming voor het uitvoeren van de hierboven beschreven doeleinden, die wordt gevraagd op het moment dat u het betreffende vakje aanvinkt bij het verzamelen van uw gegevens.

Het niet verstrekken van de gevraagde persoonlijke gegevens of het niet accepteren van dit beleid impliceert de onmogelijkheid tot contracteren, registreren of het ontvangen van informatie over de producten en diensten van de Aanbieder.

In gevallen waar er een eerdere contractuele relatie tussen de partijen bestaat, zal de legitimiteit voor de ontwikkeling van administratieve, fiscale, boekhoudkundige en arbeidsverplichtingen die noodzakelijk zijn onder de huidige wetgeving het voorafgaande bestaan van de commerciële relatie tussen de partijen zijn.

ONTVANGERS VAN OVERDRACHTEN OF BEKENDMAKINGEN

Wij moeten Persoonsgegevens delen met derden om ons te helpen diensten en producten aan u te leveren en om onze Website te beheren. Deze derden zijn:

Dienstverleners waar dit nodig is om ons een dienst te leveren of om de dienst of het product te leveren dat door u op de Website is besteld (inclusief onze externe bezorger) en om gegevensanalysediensten te leveren. Serviceproviders waarmee wij samenwerken zijn: UPS;

MOLLIE BV, een betalingsdienstaanbieder die optreedt als gegevensbeheerder voor het verkrijgen en verwerken van betalingen die u via de Website hebt gedaan;

Het is ook mogelijk dat noodzakelijke overdrachten of openbaarmakingen worden gedaan in het geval van een dwingende noodzaak om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, wettelijke verplichting.

COMMUNICATIE

Elke verzonden communicatie wordt opgenomen in de informatiesystemen van BARCELONA BRANDS, S.L. Door deze voorwaarden, bepalingen en beleidsregels te accepteren, geeft de Gebruiker BARCELONA BRANDS, S.L. uitdrukkelijk toestemming om de volgende activiteiten en/of handelingen uit te voeren, tenzij de Gebruiker anders aangeeft:

Het versturen van commerciële en/of promotionele berichten via alle mogelijke middelen, om Gebruikers te informeren over activiteiten, diensten, promoties, reclame, nieuws, aanbiedingen en andere informatie over diensten en producten die verband houden met de activiteit.

Als de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het elektronisch versturen van commerciële berichten, dan kan BARCELONA BRANDS, S.L. via elektronische weg berichten versturen om de Gebruiker te informeren over activiteiten, promoties, reclame, nieuws, aanbiedingen, en meer informatie te geven over producten en diensten van BARCELONA BRANDS, S.L. die hetzelfde of gelijksoortig zijn aan die welke in eerste instantie zijn gecontracteerd of die van belang zijn voor de Gebruiker.

Bewaring van gegevens gedurende de periodes die zijn voorzien in de toepasselijke bepalingen.

RECHTEN VAN GEÏNTERESSEERDEN

Als geïnteresseerde kunt u de uitoefening van de volgende rechten aanvragen bij BARCELONA BRANDS, S.L. door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het postadres in de kop of door een e-mail te sturen naar [email protected], met als onderwerp: “GEGEVENSBESCHERMING, UITOEFENING VAN RECHTEN”.

Rechten:

– Recht op toegang: stelt de betrokkene in staat om te weten en informatie te verkrijgen over zijn persoonsgegevens die verwerking ondergaan.

– Recht op rectificatie: biedt de mogelijkheid om fouten te corrigeren en gegevens te wijzigen die onjuist of onvolledig blijken te zijn.

– Recht op wissen: maakt het wissen mogelijk van gegevens die ontoereikend of buitensporig blijken te zijn.

– Recht om bezwaar te maken: het recht van de betrokkene om de verwerking van zijn persoonsgegevens te verhinderen of deze verwerking stop te zetten.

– Beperking van verwerking: het markeren van de bewaarde persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

– Gegevensoverdraagbaarheid: het vergemakkelijken van de gegevensverwerking voor de betrokkene, zodat deze zonder belemmeringen kan overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

– Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming (inclusief profilering): het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking die rechtsgevolgen heeft of deze aanzienlijk beïnvloedt.

Als gebruiker hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is gebaseerd op toestemming voordat deze werd ingetrokken.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming mogelijk zijn geschonden (aepd.es).

HET BEWAREN VAN GEGEVENS

Uw gegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie met ons duurt of totdat u uw recht op wissen, bezwaar of beperking van de verwerking uitoefent. We zullen echter bepaalde identificerende persoonsgegevens en verkeersgegevens bewaren gedurende de periode die wordt vereist door de huidige regelgeving, voor het geval dit wordt vereist door de rechtbank of tribunalen of voor interne acties die voortvloeien uit het misbruik van de website.

U zult niet worden onderworpen aan beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking die gevolgen hebben voor uw gegevens.

OFFICIËLE COMMUNICATIEKANALEN

Gebruikers worden geïnformeerd dat de officiële communicatiemiddelen van het bedrijf met klanten en andere belanghebbenden de bedrijfstelefoon, bedrijfsmobiele telefoons en bedrijfse-mail zijn.

Als u persoonlijke gegevens verstrekt via een ander communicatiemedium dan aangegeven in deze sectie, is BARCELONA BRANDS, S.L. vrijgesteld van aansprakelijkheid met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die door dat medium zijn geïmplementeerd.

AANVULLENDE INFORMATIE

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN:

De gegevens die door de gegevensbeheerder worden verzameld, zijn als volgt:

De gegevens die door gebruikers worden verstrekt via de verschillende diensten die op de website worden aangeboden.

De gegevens in de verschillende formulieren op de website.

Gegevens die worden verzameld via “cookies” om de browse-ervaring te verbeteren, zoals beschreven in het cookiebeleid.

Weigering om verplichte gegevens te verstrekken zal resulteren in het niet kunnen voldoen aan het specifieke verzoek in kwestie. U verklaart dat de informatie en gegevens die u ons verstrekt accuraat, actueel en waarheidsgetrouw zijn. We vragen u om, in geval van wijzigingen, deze onmiddellijk door te geven zodat de informatie die wordt verwerkt altijd up-to-date en foutloos is.

Als u de service via onze website www.holacava.com contracteert, kunnen wij u vragen om enkele persoonsgegevens te verstrekken.

Door middel van dit Privacy beleid informeren wij u dat de foto’s die op de website worden geplaatst eigendom zijn van BARCELONA BRANDS, S.L., of dat de Aanbieder toestemming heeft gekregen van de eigenaar voor het gebruik ervan.

SOCIALE MEDIA

Wij informeren u dat BARCELONA BRANDS, S.L. aanwezig kan zijn op sociale netwerken. De verwerking van gegevens van personen die volgers worden op sociale netwerken (en/of een link of verbindingsactie uitvoeren via sociale netwerken) van de officiële pagina’s van BARCELONA BRANDS, S.L. zal worden geregeld door deze sectie, evenals door de gebruiksvoorwaarden, het privacy beleid en de toegangsregels die specifiek zijn voor het betreffende sociale netwerk en die vooraf door de gebruiker zijn geaccepteerd.

BARCELONA BRANDS, S.L. zal uw gegevens verwerken om uw aanwezigheid op het sociale netwerk correct te beheren, om u te informeren over activiteiten, producten of diensten van de aanbieder en voor elk ander doel dat is toegestaan door de voorschriften van de sociale netwerken.

De publicatie van inhoud is verboden:

Die vermeend illegaal is volgens nationale, communautaire of internationale regelgeving of die vermeend illegale activiteiten uitvoert of in strijd is met de principes van goed vertrouwen.

Die inbreuk maken op de fundamentele rechten van individuen, niet hoffelijk zijn op het netwerk, negatieve meningen veroorzaken of kunnen genereren onder onze gebruikers of derden, en in het algemeen, elke inhoud die BARCELONA BRANDS, S.L. als ongepast beschouwt.

En, in het algemeen, die in strijd zijn met de principes van legaliteit, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, bescherming van de menselijke waardigheid, bescherming van minderjarigen, bescherming van de openbare orde, bescherming van de privacy, bescherming van consumenten en de rechten van intellectueel en industrieel eigendom.

BARCELONA BRANDS, S.L. behoudt zich tevens het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud die als ongepast wordt beschouwd van de website of het sociale netwerk van het bedrijf te verwijderen.

Communicaties die via sociale netwerken worden verzonden, worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van BARCELONA BRANDS, S.L., en de Aanbieder kan u informatie sturen die voor u van belang is.

In ieder geval, als u persoonlijke informatie verstuurt via een sociaal netwerk, is BARCELONA BRANDS, S.L. niet aansprakelijk met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op het betreffende platform, en de gebruiker moet, als hij deze wil weten, de betreffende bijzondere voorwaarden van het betreffende netwerk raadplegen.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:

De gegevens die u verstrekt worden vertrouwelijk behandeld. De Aanbieder heeft alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen en alle beschermingsniveaus om de veiligheid van de gegevensverwerking te garanderen en om wijziging, verlies, diefstal, onbevoegde verwerking of toegang te voorkomen, in overeenstemming met de stand van de technologie en de aard van de opgeslagen gegevens. Ook wordt gegarandeerd dat de verwerking en registratie in bestanden, programma’s, systemen of apparatuur, gebouwen en centra voldoen aan de eisen en voorwaarden van integriteit en veiligheid die zijn vastgelegd in de huidige regelgeving.

De website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet gelieerd zijn aan www.holacava.com. BARCELONA BRANDS, S.L. is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke gegevens, met name door de aanwezigheid van virussen of als gevolg van computeraanvallen.

TAAL

De taal die van toepassing is op dit privacy beleid is Engels. In geval van tegenstrijdigheid met een van de versies in andere talen, prevaleert de Engelse versie.

PUBLICATIE VAN UW GETUIGENIS

In het geval dat de gebruiker zijn mening op de website wenst te publiceren, informeren wij u dat de verstrekte gegevens zullen worden verwerkt om de voorgestelde suggesties, ervaringen of meningen met betrekking tot de producten en/of diensten op de website te publiceren en zo andere gebruikers te helpen. De gegevens zullen worden bewaard zolang er een wederzijds belang is om het doel van de verwerking te handhaven, en wanneer ze niet langer nodig zijn voor dit doel, zullen ze worden verwijderd met adequate veiligheidsmaatregelen om de pseudonimisering van de gegevens of hun totale vernietiging te garanderen. Getuigenissen worden gepubliceerd op onze website. De enige persoonlijke gegevens die van de getuigen worden gepubliceerd, zijn hun naam.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

BARCELONA BRANDS, S.L. behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan ontwikkelingen in de wetgeving of jurisprudentie.

WETGEVING

Voor alle doeleinden zijn de relaties tussen BARCELONA BRANDS, S.L. en de gebruikers van haar telematicadiensten, aanwezig op deze website, onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie, waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, en die bevoegd zijn voor de beslechting van alle conflicten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik ervan, de rechtbanken en gerechtshoven van Barcelona (Spanje).

CONTACT

Voor vragen of klachten met betrekking tot dit Privacy beleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Gegevensbeheerder via het volgende adres: [email protected]